Witamy w 3D Vision - Polska high tech według HSBC

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie Oxford Economics sporządzonego dla HSBC, w zestawieniach światowego postępu w dziedzinie nowych technologii Polska od 2000 r. zajmuje coraz wyższe miejsca. Jak pokazuje między innymi ten raport inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne przynoszą wymierne efekty. Do 2013 r. w tej dziedzinie polscy przedsiębiorcy pokonali już Turcję, Brazylie a nawet Indie, z miejsca 21 w roku 2000, dokonaliśmy przeskoku na miejsce 14 w 2013 r. W planach jest prześcignięcie takich potęg jak Francja czy Wielka Brytania, a to nie są mrzonki, tylko realne prognozy.

Naturalnie pod warunkiem, że wzrostu nie oprzemy – tak jak dotychczas - głównie na migracji do Polski fabryk telewizorów czy aut itp., ponieważ potrzeba w większym stopniu postawić na innowacyjność rodzimych producentów. Raport wskazuje, że w istocie wiele świadczy o tym, że Polska z powodzeniem będzie wytwarzać coraz więcej własnej, wykreowanej od początku do końca u siebie technologii, co może oznaczać, że w rankingu największych producentów "high-tech", w 2030 r. zajmie nawet 11 miejsce, wyprzedzając Wlk. Brytanię i Francję. Zdaniem analityków Oxford Economics to realny scenariusz. W najbliższej przyszłości między rokiem 2014 i 2020 polski eksport takich opartych na nowoczesnych technologiach towarów może rosnąć średnio o 8,6 %, a w latach od 2021 do 2030 o 5,5 %, co oznaczałoby znacznie lepsze wskaźniki wzrostu niż te prognozowane dla większości krajów zachodnich.