Witamy w 3D Vision - Początek i co dalej?

Filozoficznie rzecz ujmując wszystko ma swój początek. Dobrze - w przypadku biznesu - by nie miało szybkiego końca… Każdy, kto myślał i rozpoczynał swój własny tzw. interes wie jak trudne i nieprzewidywalne są początki. Prowadzenie działalności w dziedzinie dotąd nieodkrytej jako przynosząca profity jest trudną drogą, którą trzeba przetrzeć samodzielnie, będąc przygotowanym na wszelkie wyzwania i nie zawsze miłe, a za to liczne niespodzianki. Jak pokazują statystyki ponad 80% start-upów kończy się ich zamknięciem, porzuceniem pomysłu.

Te, które przetrwają na rynku, a nieliczne, które odniosą sukces, to zapewne takie, których pomysłodawcy i realizatorzy są zaznajomieni  z pewnymi elementarnymi cechami, które są niezbędne do tego, by odnieść sukces. Wiążą się one zazwyczaj z pewnymi cechami charakteru przyszłych przedsiębiorców, a ich posiadanie wpływa na prawdopodobieństwo odniesienia  sukcesu. Może zatem stanowić wskazówkę dla tych spośród przyszłych przedsiębiorców poszukujących takich nowych biznesów, w które warto zainwestować pieniądze.

Po pierwsze: trzeba mieć wizję.

Konkretnie określona Wizja to niezbędny element dobrego początku, który każdy przedsiębiorca rozpoczynający interes musi mieć i sprecyzować w celu przybliżenia się do zamierzonego celu. Wizja stoi za każdym sukcesem i pozwala reagować na wszelkie zmiany na rynku. Każdy inicjator start-upu musi mieć konkretną wizję, która obejmuje nie tylko rozwój ale także  do-tyczącą spieniężanie przedsięwzięcia, ponieważ - co oczywiste - im szybciej zacznie ono zarabiać, tym łatwiej je prowadzić i inwestować w rozwój. Ty lepsza również pozycja w oczach ewentualnych  inwestorów.

Po drugie: działać szybko.

Przyczyną realizacji przez start-upy swoich celów jest umiejętność dynamicznego ale też skutecznego działania. Zdolność do przewidywania, elastyczność, reagowanie na czas i podejmowania działań uprzedzających konkurencję jest najbardziej istotnym pakietem umiejętności, decydującym w ogromnej mierze o sukcesie lub porażce. Stąd tak istotne jest by zrobić wszystko, by nie opóźniać osiągania celów. Istotne też by wkładać tyle pracy, ile interes wymaga w celu  terminowego osią-gania celów. Sukces odnoszą więc między innymi, a może głównie ci, którzy w sposób najbardziej wydajny wykorzystywać czas. Czas i zarządzanie nim jest także przydatne przy ewentualnych - nieuniknionych błędach - im szybciej wyciągnie się z tych błędów wnioski i wdroży poprawki tym szybciej nastąpi zbliżanie do sukcesu.

Po trzecie: inteligencja społecznej jest nieodzowna.

Nieoczywistym, ale znaczącym czynnikiem wpływającym pozytywnie jest zdolność rozbudowywania sieci powiązań, ponieważ inicjatorzy biznesu, mający znajomości wśród osób dysponujących kapitałem i nie obawiających się inwestowania w powstające biznesy są źródłem zazwyczaj niskooprocentowanego kapitału, z kolei kontakty takich osób mogą otwierać kolejne dojścia do ewentualnych aniołów biznesu czy też inwestorów. Założyciele start-upów powinni zachęcać, motywować i inspirować współpracujących z nimi ludzi, wskazywać cele i przyczyny, które doprowadzą ich do wspólnego celu, mimo że ścieżka wydaje się często wąska i najeżona trudnościami, a poświęcenia w postaci braku czasu wolnego, uszczerbek w życiu prywatnym i zarobki znacznie niższe niż na dobrze płatnej etatowej posadzie często - zwłaszcza na początku  - dają się we znaki.

Po czwarte: umiejętne zarządzanie finansami.

Każdy nowo zakładany biznes powinien zarządzać efektywnie posiadanymi i dostępnymi finansami. Musi być na tyle elastyczny by działać przy naprawdę niskich funduszach, ale także potrafić umiejętnie inwestować. Wszystkie dziedziny działalności w fazie początkowej muszą posiadać własny, określony ściśle budżet, by móc widzieć i trzymać rękę na pulsie poprzez stałą kontrolę przepływów. Konieczne jest ustalenie potrzeb firmy dla osiągnięcia celów, ich modyfikacji wraz ze zmieniającymi się warunkami  i w oparciu o tak zbudowaną strategię zarządzać budżetem. W sytuacji ograniczonych zasobów, przy małej ilości czasu start -up musi umieć działać mimo, ze za większą pracę otrzyma mniejsze wynagrodzenie.

Po piąte: baczność na dyscyplinę.

Warunki osobiste każdego z członków biznesu muszą się schodzić w jednym punkcie: każdy umie coś innego, ale wszyscy bezwzględnie musza być zdyscyplinowani. To jest niezbędna samokontrola i determinacja do działania w zamierzonym celu. Samo otoczenie sprzyjające gospodarczo nie zniweluje braku dyscypliny właśnie. Samodyscyplina pracy zespołu jest składnikiem etycznej postawy jego członków, co z kolei umożliwia osiąganie zamierzonych celów w sposób wydajny i sprawny.

Po szóste: poczucie determinacji.

Do osiągnięcia sukcesu w każdej dziedzinie życia niezbędna jest ogromna i stała determinacja. Również przy zakładaniu start -upu ma to znaczenie. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie: jak bardzo chce żeby się powiodło i ile jestem w stanie z siebie dać w tym celu? W chwili kiedy wystąpią pierwsze znaczące przeszkody poziom determinacji pokazuje na której ze ścieżek jesteśmy: na wznoszącej, gdzie problemy s po to by je rozwiązywać, by się z nimi mierzyć czy na padającej, gdzie problem stanowi koniec marzeń. Na drodze do sukcesu pojawi się wiele wyzwań i problemów, więc jako zespół start-up musi być zdeterminowany, aby takim problemom umiejętnie sprostać. Najczęściej to właśnie determinacja stanowią postawę rozwoju.