Witamy w 3D Vision - Przeorganizwanie wyprowadzania kapitału

Na rynku daje się zauważyć trend spadkowy dotyczący liczby pierwszych ofert publicznych firm (IPO). Jak pokazały prawa rynku znacznie stabilniejsze efekty osiąga się przy połączeniu działalności biznesowej  z działającym już na rynku doświadczonym inwestorem. Jak widać po sprawozdaniach pieniądze zarobione przez debiutantów na giełdzie - małych przedsiębiorców nie przynoszą stabilnego i trwałego efektu na dłuższy czas, co jest istotne przy czuwaniu nad rentownością prowadzonego biznesu.

W ostatnim kwartale na amerykańskim rynku zanotowano niespotykany do tej pory wzrost IPO, wzrost tak znaczny jakiego nie zanotowano od 2000 r. W  2013 r. zanotowano 222 oferty warte 54,9 mld dolarów, a w I połowie 2014 roku pojawiły się nowe rekordy: w IPO przedstawiono oferty na akcje 156 spółek za 34 mld dolarów, w ciągu kolejnych kwartałów 2014 r. amerykański rynek IPO wciąż jest na fali wzrostu. Należy zaznaczyć, że trend długookresowy jawi się odmiennie. W 2000 r. miał miejsce znaczny, wręcz dramatyczny spadek i po nim rynek IPO w USA nie wzrastał do poziomu poprzedniego, wręcz w kolejnych latach liczba IPO nie przekroczyła tej z lat dziewięćdziesiątych, przy jednoczesnym spadku wartości oferowanych akcji. Widoczny jest wzrost tego rynku na przestrzeni ostatnich lat, ale w porównaniu do roku 2000 wykres ten jest jednolicie poziomy, inaczej niż miało to miejsce w latach 1991-2000. Widoczne są przy okazji przeobrażenia w strukturze rynku, a kwestią najbardziej widoczną jest spadek liczby IPO, które są udziałem małych przedsiębiorstw, od roku 2000 średnia liczba takich przedsiębiorstw spadła niemal sześciokrotnie w stosunku do poprzednich 20 lat, kiedy to notowano około 165 ofert małych przedsiębiorstw rocznie, ponieważ następnie ta liczba spadła do 28, przy czym spadek ofert dużych przedsiębiorstw był jedynie dwukrotny. Znacząco inaczej wygląda obecnie sposób "wyprowadzania" kapitału z inwestycji jaki stosują fundusze Venture Capital, niemal do 1996 r. zazwyczaj następowało ich zamykanie poprzez oferty publiczne, a w IPO sprzedawano  akcje, zabierając tym samym kapitał. Zmiany następowały powoli, a już od 2001 r. taki sposób "wyprowadzania kapitału" z inwestycji nie osiąga większych wartości niż kilkanaście procent na amerykańskim rynku.
Obecnie stosowana metodą jest kończenie inwestycji przez ich sprzedaż strategicznym lub branżowym inwestorom w transakcjach M&A, co powoduje upłynnianie akcji funduszy Venture Capital i wyprowadzanie pieniędzy w ten właśnie sposób. W kwestii przyczyn zmiany zachowań na rynku z pewnością istotne znaczenie przypisuje się wpływowi tempa dostarczenia produktów i usług na rynek stosownie do skali. Nieduże, niezależne przedsiębiorstwa osiągają niższe zyski w porównaniu do możliwych efektów, które mogą osiągać stanowiąc część organizacji o większych rozmiarach. Takie duże i stabilne przedsiębiorstwa dobrze wykorzystują ekonomię skali, rozwijając się dynamicznie i dostarczając rynkowi produkty i usługi.
 Z tego wynika mniejsza liczba niedużych firm jaka jest obecnie oferowana publiczności w IPO. W miejsce tego są one oferowane inwestorom strategicznym w tej samej lub pokrewnej branży, ponieważ sprawdzono, ze w taki sposób szybciej i bez ryzyka uzyskuje się większą wartość. Na rynku IPO zmiana jest oczywista a jej przyczyny nie dają innej recepty jak ta, że aby osiągnąć na nim sukces należy najpierw doprowadzić firmę do dużej skali, po to by uzyskać rentowność na satysfakcjonującym poziomie. Stąd tez rynek IPO zwraca się ku większym przedsiębiorstwom o stabilnej i dobrze rozwiniętej działalności.