Witamy w 3D Vision - KONKURSY

Trwa oczekiwanie na wybór dostawcy

Wybór dostawcy w zakresie usług polegających na ewaluacji wyników badań przemysłowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania, oceny i optymalizacji algorytmów oraz rozwiązań technicznych



Kryteria oceny ofert: cena dnia roboczego 20% oceny, doświadczenie oferenta 80% oceny
Termin składania ofert: 10 września 2012
Opis przedmiotu zakupu: przedmiotem konkursu jest zawarcie umowy ramowej na usługi polegające na ewaluacji wyników badań przemysłowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania, oceny i optymalizacji algorytmów oraz rozwiązań technicznych. Zakres prac oraz czas realizacji poszczególnych zadań będzie każdorazowo określany w zamówieniu.

Dalsze szczegóły, dostępne są w dokumencie "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia". Dokument ten można pobrać składając oświadczenie o zachowaniu zasad poufności opisanych w umowie o zachowaniu poufności, której wzór dostępny jest pod adresem http://www.3d-vision.pl/WzorNDA3.doc oraz http://www.3d-vision.pl/WzorNDA3.pdf.
UWAGA: sposób zawarcia umowy o zachowaniu poufności opisany jest w §8 - prosimy o uważne zapoznanie się z treścią umowy.



Trwa oczekiwanie na wybór dostawcy