Witamy w 3D Vision - 13.04.2012: Konkurs 1/2012 - zakończony

Wybór dostawcy w zakresie specjalistycznych zasobów osobowychKryteria oceny ofert: cena dnia roboczego 80% oceny, doświadczenie oferenta 20% oceny
Termin składania ofert: 20 kwietnia 2012
Opis przedmiotu zakupu: przedmiotem konkursu jest zawarcie umowy ramowej na usługi wynajmu specjalistycznej kadry w okresie realizacji projektu. Zakres prac, wymagany skład osobowy oraz czas realizacji poszczególnych zadań będzie każdorazowo określany w zamówieniu.

Dalsze szczegóły, w tym lista wymaganych profili pracowników, dostępne są w dokumencie "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia", który zostanie udostępniony po zawarciu umowy o zachowaniu poufności, której wzór dostępny jest pod adresem http://www.3d-vision.pl/WzorNDA.doc oraz http://www.3d-vision.pl/WzorNDA.pdf.
UWAGA: sposób zawarcia umowy o zachowaniu poufności opisany jest w §8 - prosimy o uważne zapoznanie się z treścią umowy.