Witamy w 3D Vision - START

 If Federal Aviation Administration (that is primarily responsible for the advancement, safety and regulation of civil aviation, as well as overseeing the development of the air traffic control) were to give approval today to drones that are 55 pounds and below in agriculture, moviemaking, and pipeline and power line inspection, there would be thousands operating before the sun sets.

Postęp w dziedzinie technologii informatycznej zaskakuje zwykłego człowieka na każdym kroku, a naukowcy wciąż głowią się nad tym co jeszcze może zbliżyć maszyny do ludzi. Jednym z ostatnich odkryć jest humor obliczeniowy.

Przetartą ścieżkę na polskim rynku innowacyjnych systemów komunikacji multimedialnej  ma system SIGNIO, który składa się z urządzeń, aplikacji i usług, umożliwiających tworzenie wszelkich treści multimedialnych, zdalne zarządzanie nimi i wyświetlanie na videowallach, telebimach i kioskach informacyjnych.

Nigdy wcześniej od przemian ustrojowych rozpoczętych w 1989 r. na rynku nie było tak dużych sum dostępnych dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

Na rynku daje się zauważyć trend spadkowy dotyczący liczby pierwszych ofert publicznych firm (IPO). Jak pokazały prawa rynku znacznie stabilniejsze efekty osiąga się przy połączeniu działalności biznesowej  z działającym już na rynku doświadczonym inwestorem. Jak widać po sprawozdaniach pieniądze zarobione przez debiutantów na giełdzie - małych przedsiębiorców nie przynoszą stabilnego i trwałego efektu na dłuższy czas, co jest istotne przy czuwaniu nad rentownością prowadzonego biznesu.